arianpipe

تماس باما

031-35721761-4

آخرین خبر : دریافت گواهینامه استاندارد اتصالات شرکت آرین بسپار زنده رود با نام تجاری آرشن پایپ ادامه مطلب

فرم استخدام

جنسیت (*)
ورودی نامعتبر

نام (*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر (*)
ورودی نامعتبر

محل صدور (*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر

مذهب(*)
ورودی نامعتبر

شماره موبایل (*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر

آدرس (*)
ورودی نامعتبر

 
مدرک تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر

گرایش رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان انگلیسی :

مکالمه(*)
ورودی نامعتبر

مکاتبه (*)
ورودی نامعتبر

شنیدار(*)
ورودی نامعتبر

دوره های آموزشی سپری شده : (*)
ورودی نامعتبر

 
نام شرکت ونوع فعالیت (*)
ورودی نامعتبر

تعداد پرسنل (*)
ورودی نامعتبر

عنوان شغلی (*)
ورودی نامعتبر

مدت اشتغال (*)
ورودی نامعتبر

علت خاتمه (*)
ورودی نامعتبر

لطفا کد امنیتی زیر را در ورودی بعد از آن وارد نمایید :(*)
لطفا کد امنیتی زیر را در ورودی بعد از آن وارد نمایید :
ورودی نامعتبر

ارسال اطلاعات