امروز جمعه 4 بهمن 1398
مصادف با الجمعة 29 جماد أول 1441
و برابر با Jan 24 2020

arianpipe

تماس باما

031-35721761-4

آخرین خبر : دریافت گواهینامه استاندارد اتصالات شرکت آرین بسپار زنده رود با نام تجاری آرشن پایپ ادامه مطلب

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

شرکت آرین بسپار زنده رود

 

این منشور به منزله اشاعه فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی در شرکت آرین بسپار زنده رود و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارمندان تدوین گردیده است.    با اطلاع اینکه کارمندان به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی ، تمامی تلاش و همت خود را بر مبنای تحقق اهداف کلان مدیریت و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بکار میگیرند، اصول و قواعد اخلاقی ذیل ارائه می گردند.

v       درک صحیح از اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن

v       وفاداری و تعهد به انجام صحیح وظایف و مسئولیت ها در تحقق اهداف و ماموریت سازمان

v       رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق

v       آشنایی با وظایف و مسئولیت های شغلی خود

v      احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان خود

v       استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی

v       رعایت راز داری و محرمانگی اسناد و اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی

v       ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب

v      راهنمایی و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان در زمان مناسب

v       حفظ احترام و اعتماد در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد

v       عدم استفاده از موقعیت شغلی ، جایگاه و اختیارات سازمانی خود در جهت منافع شخصی یا گروه خاص

v       بکارگیری و استفاده از تمام مهارت و دانش و تخصص خود برای انجام بهینه فعالیت ها

v       انجام فعالیت ها براساس دستورالعمل و روش مستند و مشخص نه براساس سلیقه کارمندان یا مدیران

v       پرهیز از شایعه پردازی ،تهمت ، غیبت ، خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند.

v       استفاده و استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.

v       استفاده مطلوب از تجهیزات ایمنی و حفاظ فردی

v       جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان

                                            

با آرزوی توفیق روز  افزون

مدیر عامل  شرکت آرین بسپار زنده رود

تیمور حاجی میرزا علیان