مدیر مالی اداری

مدیر مالی اداری

 
[gap] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”545″ width=”30″] [/col] [/row] [gap]

علی حیدری (مدیر مالی اداری)

-حسابدار شرکت پیمانکاری حمید بشیری

-حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مجریان پویا

– مدیر مالی واداری شرکت آرین بسپار زنده رود

آدرس ایمیل: FIN@ARIANPIPE.COM