قائم مقام مدیر عامل

 

آقای مهندس مسعود اصغرزاده مقدم

-کارشناس مدیریت صنعتی

-قائم مقام مدیرعامل شرکت لوله سبز همگام

-تئوریسین وطراح ماشین آلات و قطعات فورچ و پرس

-طراح قطعات و اتصالات برنجی

-مدیر طرح و توسعه گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

-قائم مقام مدیرعامل شرکت آرین بسپارزنده رود (آرین پایپ)

آدرس ایمیل: VIP@ARIANPIPE.COM