برگزاری دوره های آشنایی با لوله های پنج لایه آرین پایپ و سیستم گرمایش از کف با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیک استان تهران

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت آرین پایپ براساس توافق به عمل آمده با انجمن مهندسان تاسیسات مکانیک استان تهران دوره های آموزشی آشنایی با لوله های پنج لایه و سیستم گرمایش از کف به صورت ماهیانه وباحضور اعضای انجمن برگزار میگردد.